Eurocomach.dk ønsker at beskytter din personlige integritet, og vi tilstræber altid at beskytte dine personoplysninger på den mest optimale måde, og efterleve gældende lovgivning og regler for databeskyttelse. Med denne integritetspolitik vil vi informere dig om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet af os. Denne politik gælder for alle oplysninger, der indsamles i forbindelse med din forespørgsel, bestilling eller køb, som du foretager, gennem brug af vores hjemmeside, formularer fra messer/udstillinger, indsendte formularer eller abonnementer.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

Importøren Ib E. Mortensen AS (CVR 42130710) er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte vores dataansvarlige på telefon 96686860 eller via mail ilse@iem.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Eurocomach.dk behandler personoplysninger, som du selv har videregivet til os, som vi samler ind via vores websted eller modtager fra en tredjepart inden for rammerne for vores forretningsnetværk. Når du har en forespørgsel eller foretager et køb hos os, videregiver du oplysninger til os. Det samme er tilfældet, når du registrerer dig på en af vores formularer. Du kan også videregive oplysninger til Eurocomach.dk af andre årsager. De oplysninger, du videregiver, kan være navn, billede, IP-adresse, kontakt- og adresseoplysninger, telefonnummer osv.

Til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine kontaktoplysninger for at administrere forespørgsler fra dig, aftaler med dig samt for at give information og yde service i den forbindelse. Det kan eksempelvis være interessetilkendegivelser for vores serviceydelser og produkter, nyhedsbreve, konkurrencer og lign.

Dine personoplysninger kan også blive brugt til markedsføring og opfølgninger. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring og/eller tilbud, bedes du kontakte vores dataansvarlige.

Vi behandler også personoplysninger til statistiske formål for at se, hvordan brugerne anvender webstedet, for at analysere søgeadfærd og for at vise dig tilpasset indhold. Når du bruger vores hjemmeside indsamler og analyserer vi automatisk din IP-adresse, varer og serviceydelser, du har vist interesse for samt din adfærd på vores hjemmeside. I dette arbejde, gør vi f.eks. brug af værktøjet Google Analytics. Vores analyse af profileringsdata giver os mere viden om og bedre forståelse af vores kunder generelt og muliggør også, at vi kan præsentere tilbud direkte på vores hjemmeside, som vi mener, er relevante for dig.

Retslig grund for behandlingen og lagringsperiode

Eurocomach.dk behandler altid dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, og når vi har en anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger, f.eks. en interesse i at kunne markedsføre os over for besøgende på vores websted, eller en interesse i at udvikle vores websted eller vores serviceydelser og produkter. Hvis vi skulle behandle dine personoplysninger til et formål, som i henhold til gældende lovgivning kræver dit samtykke, indhenter vi dit samtykke, inden vi påbegynder en sådan behandling.

Oplysningerne, som vi indsamler i henhold til det, der angives ovenfor, bliver slettet, når formålet med behandlingen er gennemført.

Sikkerhed for beskyttelse af personoplysninger

Eurocomach.dk værner om en høj sikkerhed for dine personoplysninger og har til dette formål truffet fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger fra uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller tilintetgørelse.

Begrænsning i videregivelse af personoplysninger

Eurocomach.dk kan benytte eksterne samarbejdspartnere til at udføre opgaver på vores vegne, f.eks. for at stille IT-tjenester til rådighed eller hjælpe med markedsføring, administration, pressemeddelelser, analyser eller statistik. Udførelsen af disse serviceydelser kan betyde, at vores samarbejdspartnere, både i EU/EØS og uden for EU/EØS, får adgang til dine personoplysninger. Virksomheder, som håndterer personoplysninger på vores vegne, skal altid underskrive en aftale med os, for at vi skal kunne sikre et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, også hos vores samarbejdspartnere.

I relation til samarbejdspartnere uden for EU/EØS træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger, som f.eks. underskrivelse af aftaler, som omfatter de standardiserede modelklausuler for dataoverføring, som er fastlagt af Europa-Kommissionen, og som er tilgængelige på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Eurocomach.dk kan også videregive personoplysninger til tredjepart, som f.eks. politiet eller anden myndighed, hvis det drejer sig efterforskning af kriminalitet, eller vi på anden måde er forpligtet til at videregive sådan oplysning i henhold til lovgivningen eller myndighedsbeslutning.

Eurocomach.dk videregiver ikke dine personoplysninger i nogen anden udstrækning end det, der beskrives i dette afsnit.

Dine rettigheder og ret til at indgive klager

I henhold til gældende regler om personoplysninger kan du når som helst anmode om at se de personoplysninger, der behandles om dig, at få ukorrekte personoplysninger rettet, at Eurocomach.dk skal ophøre med at behandle og slette dine personoplysninger, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at udøve din ret til dataportabilitet, at trække et samtykke tilbage for en bestemt behandling (hvor samtykke er indhentet) samt at gøre indvendinger mod behandlingen af personoplysningerne. I givet fald bedes du kontakte Eurocomach.dk via kontaktoplysningerne til den ansvarlige for personoplysninger.

Hvis du vil ændre håndteringen af dine personoplysninger

Vil du ændre vores håndtering af dine personoplysninger, og hvordan vi holder kontakten til dig, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på ilse@iem.dk, og beskrive din henvendelse og hvilke oplysninger, du vil ændre, såsom framelding af nyhedsbrev. Bemærk, at du ved sletning, kan miste vigtige oplysninger, såsom garantier eller andre kontraktmæssige serviceydelser, da vi mister al sporbarhed til dig.